Pomiń nawigowanie

Integracja z systemem CAD/RMS

Proste oznaczanie materiału wideo właściwymi metadanymi

Materiał dowodowy wideo może mieć nieocenioną wartość – jednak tylko wtedy, gdy można go łatwo zapisać w rejestrze i odnaleźć. Integracja stosowanego przez klienta systemu CAD lub RMS z platformą Evidence.com zapewnia automatyzację procesu oznakowania materiału wideo pełnymi, poprawnymi metadanymi.

Niektóre z korzyści:

  • skorelowanie zdarzeń w systemach CAD lub RMS z materiałem video Axon,
  • automatyzacja wprowadzania metadanych dla każdego nagrania,
  • poprawa dokładności danych dzięki kompletnym i prawidłowym informacjom,
  • zwiększenie wydajności funkcjonariuszy po każdym nagranym połączeniu,
  • umożliwienie przełożonym bardziej efektywnego zarządzania materiałem dowodowym,
  • zapewnienie materiałowi dowodowemu odpowiedniego automatycznego okresu przechowywania.

Kontakt

Dziękujemy za przesłane materiały.

Niestety nie udało nam się znaleźć tego nagrania.
Powered By OneLink